Veelomvattende responsive website

De website van vzw Free-Time was in 2016 toe aan een grondige update. We gingen hierbij niet over één nacht ijs. De oude website werd kritisch herbekeken, medewerkers én klanten werden bevraagd en ook de statistieken van de afgelopen 5 jaar werden uitvoerig geanalyseerd.

Het resultaat is een moderne en duidelijke website, waarbij het vakantieaanbod aantrekkelijker wordt voorgesteld met een gebruiksvriendelijke zoekfilter, een visueel overzicht en mooie vakantiefiches. Alle praktische informatie werd op de relevante plaatsen verwerkt, de webformulieren werden geoptimaliseerd, het klantprofiel werd duidelijker gemaakt en de algemene communicatie doorheen de website werd grondig bijgestuurd.

Website met reservatiesysteem en facturatie voor organisatie in Gent Website met reservatiesysteem en facturatie voor organisatie in Gent

De site van Free-Time was na 5 jaar aan een update toe. Daarom werd alles vanaf de basis opnieuw opgebouwd. Met een uiterst gebruiksvriendelijke responsive website als resultaat.


Vakantiemodule

De kerntaak van de website is ouders makkelijk naar de juiste vakantie voor hun kind(eren) leiden. Hiervoor werd een gebruiksvriendelijke overzichtspagina met verschillende zoekfilters uitgewerkt. Gegevens worden doorheen het bezoek onthouden en gekoppeld aan een profiel.

Reservatiesysteem

Om je kind in te schrijven voor een vakantie moet je als ouder een profiel aanmaken. Van zodra dit is gebeurd is inschrijven kinderspel. De website maakt ook automatisch digitale facturen en is gekoppeld aan het boekhoudpakket van Free-Time zodat alles meteen met elkaar verbonden is.

Extranet

Voor de monitoren van Free-Time werd een beveiligd extranet ontwikkeld, volledig geïntegreerd in de website. Daar kunnen belangrijke gegevens worden uitgewisseld, en ook het doorgeven van vakantievoorkeuren kan zo makkelijk gebeuren.